Debata społeczna o bezpieczeństwie

 

W dniu 18 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Jastrzębi odbyła się ewaluacyjna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Jastrzębia.

W zorganizowanej debacie wzięli udział seniorzy z Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Podczas spotkania podsumowano wnioski i postulaty zgłoszone we wcześniejszej debacie oraz przedstawiano stan bezpieczeństwa na terenie powiatu i omówiono ważne projekty dla budowania bezpieczeństwa lokalnego, jakimi są: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zadawać pytania, przedstawiać spostrzeżenia, uwagi dotyczące bezpieczeństwa w gminie. Nadkom. Dariusz Szymański podkreślił, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i bardzo ważnym elementem w tej dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z lokalnym społeczeństwem, a ta z Gminą Jastrzębia przebiega bardzo dobrze.

Pani Wójt Elżbieta Zasada podziękowała radnym, sołtysom oraz wszystkim przybyłym mieszkańcom i zaprosiła do bieżącej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej Gminie. Przypomniała o zrealizowanych przez gminę programach w roku 2017 i planowanych inwestycjach w roku bieżącym, które realnie poprawią stan bezpieczeństwa mieszkańców.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 214306