OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO

 

Informujemy:

 

25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać nowe, ważne rozporządzenie związane z ochroną prywatności:

 

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

 

Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

 

Administratorem Twoich danych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi, adres: Jastrzębia 110, 26 -631 Jastrzębia, dalej zwany Administratorem.

 

Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi lub na adres mailowy: gops@jastrzebia.pl tel. 882 487 638

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

 

Ma Pani/ Pan:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;
  • prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, [uprawnienie dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi];
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla GOPS ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 214294